S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

TOPlist


OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Základní údaje o dodavateli – provozovateli internetového obchodu Kittyshop.cz (dále jen "prodávající")

Zuzana Špániková

Sobětuchy - Vrcha 296

537 01 Chrudim

IČO: 86964135

Tel: 607 975 869607 975 869

Nejsme plátci DPH

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazník (dále jen "kupujících").

 

Objednávka zboží

Veškeré objednávky na kittyshop.cz jsou považovány za závazné. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Objednání zboží je možné prostřednictvím formuláře elektronického obchodu nebo telefonicky. Zákazník řádně vyplní objednávkový formulář. Každá objednávka musí obsahovat kontaktní údaje (jméno a příjmení případně název společnosti, fakturační a doručovací adresu, email, telefonický kontakt, případně IČO, DIČ). Kupní smlouva je uzavřena při potvrzení Vaší objednávky prodávajícím.

Před odesláním objednávky má kupující povinnost ověřit si cenu zboží včetně souvisejících poplatků a dopravného.

Stanovené ceny zboží jsou včetně DPH a jsou aktuální do vyprodání zásob.

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem a cenou.

Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití komunikace na dálku.

V případě, že je odeslaná zásilka z jakýchkoli důvodů vrácena zpět dodavateli a zákazník trvá na opětovném dodání, je cena navýšena o další přepravné dle sazebníku a zásilka odeslána pouze s platbou předem.

Vyhrazujeme si právo odeslat i neúplnou objednávku (důvody: zboží se již nevyrábí, dodavatel dlouhodobě zboží nedodal nebo změnil ceny zboží,.... Zákazník je vždy předem o této skutečnosti informován, a je výhradně na zákazníkovi, jak se rozhodne).


Doručení výrobků a platba za objednané zboží

Zákazník se zavazuje uhradit částku za objednané zboží, dopravné (poštovné) a balné způsobem zvoleným v objednávce zboží a v uvedeném termínu.

Přepravu zboží zajišťuje Česká pošta, PPL a DPD. Po dohodě s prodávajícím je možnost osobního odběru.

Cena přepravy je dle tarifů České pošty a ostatních přepravních společností.

Při volbě platba předem vyčká kupující na pokyny prodávajícího. Objednané zboží je zákazníkovi odesláno po přijetí částky na účet dodavatele do 48 hodin v případě skladového zboží.

Pokud není v popisu zboží uvedeno jinak, balné neúčtujeme.

Běžná dostupnost zboží je vždy uvedena u každé položky v rámci internetové prodejny. V některých případech, kdy se zboží dováží ze zahraničí, může být doba expedice objednávky delší. Bohužel prodloužení termínů u vybraných položek není možné z naší strany ovlivnit. Proto vždy objednávejte zboží v dostatečném předstihu. Standardní doba odeslání zásilky je 14 pracovních dnů, naším zájmem je doručení zásilky v co nejkratším termínu. Proto budeme dbát na to, abyste své zboží obdrželi dříve než do 14 dnů. Pokud chcete mít doma zboží k určitému datu, uveďte váš požadavek vždy do poznámky.

O předání zásilky doručovateli je zákazník informován obchodníkem prostřednictvím informačního emailu na kontakt uvedený v objednávce.

Prodávající nezodpovídá za případná zpoždění, která byla zaviněna poštou nebo sběrnou službou.

V případě, že je zboží kupujícím nepřevzato, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených výdajů s úplněním smlouvy (dopravné,...)


Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu nebo ji změnit (opravit) kdykoli před jejím potvrzením prodávajícím a to písemnou formou, telefonicky nebo emailem. Po potvrzení lze objednávku změnit jen podle dohody s prodávajícím, zrušit jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Pokud kupující zruší potvrzenou objednávku, je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako např. doprava).

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů, např. nedostupnosti zboží v zahraničních skladech. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v co nejkratším termínu.

 

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů občanským zákoníkem v platném znění (dále jen OZ). Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s §1829, odst. 1 OZ právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů doručí zpět do provozovny prodávajícího. Prodávající nepřebírá zásilky na dobírku. Při odstoupení je nutné uvést číslo daňového dokladu a bankovní účet kupujícího, na který lze vrátit zaplacenou cenu zboží nebo její část.

Prodávající posoudí stav vráceného zboží dle následujících podmínek a oznámí kupujícímu stav.

Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní (včetně původního příslušenství, návodu, případně záručního listu,...)
 • kupující se musí prokázat dokladem o koupi daného zboží

V opačném případě může prodávající odstoupení od smlouvy odmítnout. Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné nebo doručeno osobně.

Prodávající je v případě odstoupení od smlouvy povinen zákazníkovi vrátit do 30ti dnů již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno v sídle provozovatele.

Dle zákona je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu kittyshop.cz, se zavazuje  a prohlašuje, že nebude svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně bez předchozího souhlasu zákazníka (výjimku tvoří dodavatelská služba, která data potřebuje za účelem doručení zásilky). Údaje kupujícího jsou ukládány do databáze, aby se při každém nákupu nemusel znovu registrovat. Tato data může prodávající na přání kupujícího kdykoliv bez udání důvodu z databáze vymazat.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat - cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Závěrečná ustanovení

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především občanským a obchodním zákoníkem. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Reklamační řád

Naším cílem je vyřešit reklamaci vždy ke spokojenosti zákazníka.

Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Na veškeré zboží se uplatňuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním

 • Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od přepravce (dodavatele) a stvrzení tohoto svým podpisem.
 • Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od přepravce, případně vyzvednuto na poště nebo odebráno objednavatelem osobně od dodavatele .

Povinnost překontrolování zboží

 • Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena.
 • Pokud je zásilka poničena, zákazník nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka.
 • Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Uplatnění reklamace

 • K reklamačnímu řízení budou přijaty pouze kompletní výrobky s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u obchodníka. Reklamaci je možné uplatnit písemně, a to na adrese: Zuzana Špániková, Vrcha 296, 537 01 Sobětuchy.

Zboží nelze reklamovat, jestliže byl vadný stav způsoben:

 • použitím výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • nesprávným skladováním výrobku, neodborným zásahem do výrobku či zanedbanou údržbou
 • běžným používáním výrobku, běžným opotřebením
 • po uplynutí zákonem stanovené záruční lhůty
 • živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj apod.
 • doručovatelem (v případě kdy dojde k poškození zásilky během přepravy doručovatelem, objednavatel takovouto zásilku nepřijme a oznámí skutečnost dodavateli)

Nelze přijmout k reklamaci zboží bez dokladu prokazující nákup u obchodníka. Reklamace nebude také přijata z důvodu nevyhovujících vlastností zboží. Na takovéto situace se vztahuje Garance vrácení peněz.

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

Postup reklamace

 • Zákazník neprodleně informuje obchodníka o zjištění vadného stavu výrobku.
 • Zákazník zašle vadné zboží, kopii dokladu o koupi a popis vady na adresu obchodníka.
 • Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník.
 • Obchodník je povinen vyřídit reklamaci neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od doručení vadného zboží zákazníkem zpět.
 • V případě potřeby je možné požádat zákazníka o souhlas s prodloužením 30denní lhůty o dalších 30 dnů.
 • Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě.
 • Obchodník si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či doručované jiným způsobem, než je stanovený v těchto obchodních podmínkách.

Přejeme Vám příjemný nákup!

Za Kittyshop.cz

Zuzana Špániková